Ritmisch koor en Sint CaeciliaZaterdag 18 februari om 19.00 uur zingt het Ritmisch koor en

Zondag 19 februari om 10.00 uur is zangvereniging Sint Caecilia te gast.
 
Lees meer


1e bijeenkomst vormselproject 2017

1e Bijeenkomst vormselproject
Onze eerste vormselbijeenkomst van 2017. Bij binnenkomst kwamen we er achter dat veel vormelingen elkaar al een beetje kennen. Dus na een namen rondje zijn we even gaan oefenen, door een bal te rollen en daar dan de goede naam bij te zeggen. Meestal ging dat goed. Na een valentijnscakje was het tijd om echt te beginnen. Een korte uitleg over het vormsel en het project. En natuurlijk bidden we elke keer het onze vader vooraf, het nieuwe onze vader kennen we na het project toch wel uit onze hoofd. Het thema van de avond was Schepping,God en Jezus. We hebben samen naar een mooi lied gekeken en geluisterd. Na een verhaal over een schilderij. Zijn we over het thema gaan praten en mochten ze opschrijven waar ze aandachten bij de aarde, God en Jezus. De vormelingen konden hier al aardig wat over vertellen.
 
 
 


Lees meer


Zondag 5 februari, teken van eenheid m.m.v. de Lofstem


Een goed begin van de zondag! Een mooie viering met medewerking van de Lofstem, die ook hun eigen publiek hadden meegenomen.
​Het voorstellen van de vormelingen van 2017, 9 kinderen gaan zich voorbereiden op dit sacrement.
​Een huwelijksjubileum van 60 jaar van de familie Frans en Tiny Beers- Kooter. Ze kregen van pastoor Bruno de zegen, wat wel heel bijzonder was.
​Bij de kindernevendienst was een gezellige actieve groep kinderen die een mooi lichtje hadden gemaakt en zelf konden vertellen over het Evangelie, van het zout en het licht.
​Daarna met zijn allen gezellig koffie gedronken in het Kloosterhof.


 

Lees meer


kerkbalans 2017


Heel hartelijk dank voor uw giften in 2016
Het eindbedrag in 2016 is gelijk aan onze begroting/verwachting. Verdere informatie staat in de brochure die u eind januari in de bus krijgt. Dit geeft aan dat u vertrouwen heeft gehouden in onze geloofsgemeenschap van St Jan de Doper. Het aantal parochianen dat in 2016 heeft bijgedragen is ietsje gestegen ten opzichte van 2015. Een mooie ontwikkeling, nogmaals; Hartelijk Dank!


Graag willen we ook in 2017 weer op uw financiële steun rekenen.  
De landelijke actie voor Kerkbalans 2017 start op 21 januari. Ongetwijfeld zult u dit merken via de landelijke media. Na 23  januari krijgen alle parochianen weer een brochure van onze eigen parochie in de brievenbus. Hierin ziet u uitgebreid het eindresultaat van de actie Kerkbalans in 2016. Verder vindt u o.a. informatie over het onderhoud van onze kerk, hoe uw giften worden besteed in onze parochie en op welke wijze u uw giften kunt overmaken. Ook zal bij de brochure een antwoordkaart voor betaling via automatische incasso worden gevoegd. Speciale aandacht vragen wij u voor de mogelijkheid om via een “Overeenkomst periodieke gift in geld” uw bijdrage voor minimaal 5 jaar vast te leggen. Bij het aangaan van een dergelijke overeenkomst kunt u het volledige bedrag aftrekken in uw belastingaangifte. Info bij kerkbalans@sintjandedoper.nl

               


Lees meer


Bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion op 10 maart 2017

Bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach in de Sint Jan de Doperkerk in Noord-Scharwoude
Op vrijdag 10 maart 2017 zal het Osaka Bach koor een concert verzorgen in de Parochiekerk Sint Jan de Doper, Dorpsstraat 516. Het koor staat onder leiding van Yoshifumi Hata. Solisten zijn Shinobe Nobuhiro, Aya Tsjujimoto, Robert Kuizenga en Pierre Guy le Gall White. Ervaren musici uit Nederland vormen het speciaal voor deze uitvoering opgerichte Jan-San begeleidingsorkest. Voor u een unieke kans om deze bijzondere uitvoering bij te wonen in de Kathedraal van het Noorden.
De Matthäus- Passion is volgens veel mensen de mooiste muziek die ooit is geschreven. Je hoeft niet gelovig te zijn om diep geraakt te worden door dit beroemde werk over het lijden en sterven van Jezus Christus. De grote barokcomponist Johannes Sebastian Bach gaf in 1728 een stem aan alle partijen die getuige waren van de kruisiging of die daar verantwoordelijk voor waren. U hoort priesters, gelovigen, discipelen, tegenstanders, soldaten, dienaressen, de stadhouder Pilatus en natuurlijk Jezus zelf. De tenor komt tussen de gezongen aria’s en koorstukken aan het woord als de Evangelist, de verteller. Bach was geniaal in het verbinden van de muziek aan het verhaal. Soms gaan de noten door merg en been. Dan voelt u hoe wraakzuchtig, genadeloos of juist wanhopig iemand is. Maar ook liefde, trouw en overgave klinken nergens zo mooi als in de Matthäus Passion.
De Matthäus Passion werd in 1727 voor het eerst uitgevoerd. In de jaren 1728, 1736 en 1742 bracht Bach er verschillende wijzigingen in aan. De versie van 1736 wordt algemeen als de definitieve versie beschouwd. Dat is dan ook de meest gespeelde.
Het Osaka Bach Koor is opgericht in 2015 en bestaat uit ongeveer 100 leden.
In Japan worden de meesterwerken van J.S. Bach meestal uitgevoerd in grote concertzalen, maar het Osaka Bach Koor is van mening dat de kerkmuziek moet worden uitgevoerd in de kerk. Daarom maken zij gebruik van kerken in Osaka, Kyoto en Kobe voor de uitvoeringen.
Dit jaar komt het Osaka Bach Koor naar Nederland en Duitsland. De aanleiding van dit project komt voort uit de ervaringen van de dirigent Yoshifumi Hata. Jarenlang heeft hij bij de uitvoeringen van Passionen door het Noord-Hollands Jongenskoor de evangelist partij gezongen en heeft hij zanglessen gegeven aan de Hochschule für Musik in Freiburg. Hata is tevens directeur van de Schuberttiade Tamba in Japan, een festival waar veel muziek van westerse componisten door musici uit binnen- en buitenland worden gegeven.  Het Osaka Bach Koor zal in maart 2017 in Freiburg en Noord-Scharwoude de Matthäus Passion uit voeren.
Het concert begint om 19.15 uur, de kerk is open vanaf 18.15 uur.
Kaarten kosten slechts € 17,50 en zijn verkrijgbaar via matthaus2017@ziggo.nl
Lees meer


24-uurs afscheidskamer nu ook in het Kloosterhof