Sacrament van het Vormsel

Basisschoolleerlingen groep 8 gaan na hun basisschool een grote stap zetten in de richting van volwassenheid. Volgend schooljaar komt de overstap naar een nieuwe school, het voorgezet onderwijs. Maar voor het zover is komt er eerst nog een andere belangrijke stap in het leven van uw kind: de voorbereiding voor het Sacrament van het heilig Vormsel.

Jaren geleden zijn de kinderen gedoopt, nu is het de beurt aan henzelf om dit doopsel te versterken. Om de grootste reis van het leven te gaan maken. De reis van het geloof. In het Vormsel worden ze volwassen gelovigen, gesterkt door de Heilige Geest om verder – meer zelfstandig – op weg te gaan in het leven.

Voor het zover is zullen de vormelingen in hun gezin, op school en in de parochie op ont-dekkingstocht gaan naar plaatsen van ons levendige geloof. De ene keer beklimmen we op instructies van de koster de kerktoren en het volgende moment lezen we samen een Bijbelverhaal als een richtingaanwijzer voor het leven.

De voorbereiding van het vormsel begint in januari 2018.
Wilt u uw kind opgeven of meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Jenny van Diepen, vormsel@sintjandedoper.nl
De vormselviering is vrijdag 22 juni om 19.00 uur m.m.v. Ritmisch koor